Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Konferencie
za obdobie 2000-2015

Rok 2015

marec 2015, Piešťany - Ako právo reaguje na novoty?
Garant konferencie: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

október, 2015, Štrbské pleso - medzinárodné sympózium Právo - obchod - ekonomika
Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Rok 2014

apríl, 2014, Smolenice - Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie
Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

apríl 2014, Bratislava - Míľníky súťažného práva
Garant konferencie: Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

október, 2014 Bratislava, - vedecká konferencia Sociálne zabezpečenie - na rázcestí?
Garant konferencie: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

október, 2014, Štrbské pleso - medzinárodné sympózium Právo - obchod - ekonomika
Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

november, 2014, Bratislava - Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
Garant konferencie: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Rok 2013

marec 2013 Tatranská Štrba – medzinárodná vedecká konferencia Zmena práva
Garant konferencie JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

apríl 2013 Bratislava – III. česko-slovenský seminár o autorskompráve
Garant seminára: prof. Mgr. Barbora Králičková, PhD.

september 2013 Bratislava – medzinárodná vedecká konferencia k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV Sebauvedomenie právnej vedy
Garant konferencie prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

Rok 2012

november 2012 Bratislava – vedecká konferencia: Priority sociálneho zabezpečenia
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Rok 2011

november, 2011 Tatranská Štrba - medzinárodná vedecká konferencia Právo a jeho prostredie
Garant konferencie: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2010

marec 2010, Bratislava – vedecké sympózium Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva
Garant sympózia: prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

apríl 2010, Tatranská Štrba – medzinárodná vedecká konferencia Právo a jeho prostredie
Garant konferencie: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

jún 2010, Bratislava – II. česko-slovenský seminár o autorskom práve
Garant seminára: prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

november 2010, Bratislava – vedecká konferencia Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy
Garant konferencie: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Rok 2009

marec 2009, Tatranská Štrba – vedecká konferencia Pluralizmus moci a práva
Garant konferencie: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M., JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2008

apríl 2008, Bratislava - vedecká konferencia Aktuálne otázky obchodného práva
Garant konferencie: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

október 2008, Bratislava - vedecká konferencia Moderné trendy sociálneho zabezpečenia
Garant konferencie: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

december 2008, Bratislava - vedecká konferencia v rámci projektu APVV-51-000805 Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe
Garant konferencie: JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Rok 2007

jeseň 2007, Tatranská Štrba - medzinárodná vedecká konferencia Čo je právo
Zodpovední pracovníci: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M., JUDr. Eduard Bárány, CSc.

jeseň 2007, Bratislava - medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne otázky obchodného práva
Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Rok 2006

november 2006, Bratislava - vedecká konferencia Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Rok 2005

máj 2005, Smolenice - medzinárodné symposium Aktuálne otázky tvorby práva
Garant sympósia prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

október 2005, Štrba - medzinárodná vedecká konferencia (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť
Garant konferencie JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

Rok 2004

apríl 2004, Smolenice konferencia Aktuálne otázky obchodného práva
Garant konferencie prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

jún 2004, vedecký seminar K Návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu
Garant seminára: Mgr. Adrián Tokár, LL.M.

november 2004, Bratislava konferencia Nový model sociálneho zabezpečenia
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

november 2004, Bratislava medzinárodný vedecký seminár Aktuálne úlohy autorského práva v Slovenskej republike a v Českej republike pri vstupe do Európskej únie
Garant seminára prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

Rok 2003

apríl 2003, Piešťany - Vedecká konferencia Právo a princípy
Garant konferencie JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

Rok 2002

jún 2002 Medzinárodná vedecká konferencia "Rekodifikácia Trestného zákona - Recodification of Penal Code"
Garant konferencie JUDr. Milan Hanzel, CSc.

Rok 2001

marec 2001, Piešťany - medzinárodná vedecká konferencia Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie
Odborný garant konferencie JUDr. Peter Colotka, CSc.

október 2001, Piešťany - vedecká konferencia: Transformácia sociálneho zabezpečenia
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Rok 2000

január 2000 Piešťany - medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán
Vedúci konferencie JUDr. Eduard Bárány, CSc.

marec 2000, Piešťany - medzinárodná konferencia: Trestnoprávna ochrana a zodpovednosť detí a mládeže
Vedúci konferencie JUDr. Milan Hanzel, CSc.

apríl 2000 medzinárodná vedecká konferencia "Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti"
Odborný garant konferencie prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc..

Jesenná škola
za obdobie 2000-2015

Rok 2015

november, 2015, Piešťany – medzinárodná Jesenná škola : XX. ročník Jesennej školy práva - Človek v európskej právnej kultúre
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2014

november, 2014, Modra-Harmónia: XIX. ročník Jesennej školy práva - Štát: demokratický, sociálny a právny v európskej integrácii
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2013

november 2013, Modra – medzinárodná Jesenná škola: Aplikácia práva
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2012

november 2012, Modra – medzinárodná Jesenná škola: Právna zodpovednosť
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2011

november 2011, Modra – medzinárodná Jesenná škola: Premeny právneho štátu
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2010

november 2010, Modra – medzinárodná Jesenná škola: Spravodlivosť v európskej právnej kultúre
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2009

november 2009, Modra – medzinárodná Jesenná škola: Presadzovanie ľudských práv – európska skúsenosť
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2008

november 2007, Modra - medzinárodná Jesenná škola práva: Právna subjektivita v Európe
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2007
november 2007, Modra - medzinárodná Jesenná škola práva: Politické práva v Európe
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Rok 2006

november 2006, Modra - medzinárodná Jesenná škola práva: Občianstvo: Európsky problém
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Rok 2005

november 2005, Modra - medzinárodná Jesenná škola práva: (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Rok 2004

november 2004 - Jesenná škola pre študentov práva: Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Rok 2003

november 2003, Modra - Jesenná škola pre študentov práva: Právna veda - právna prax
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Rok 2002

september 2002, Piešťany - Jesenná škola pre študentov práva: Právny štát: koncepcie a každodennosť
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Rok 2001

september 2001, Piešťany - Jesenná škola pre študentov práva: Právny štát: Osudy doktrín
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Rok 2000

september 2000, Piešťany - Jesenná škola pre študentov práva a politológie: Právna regulácia politiky
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, CSc.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET