Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Organizačná štruktúra pracoviska

Riaditeľ pracoviska:

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
tel. 52961833, fax 52962325 kl. 111

Zástupca riaditeľa: Mgr. Barbora Králičková, PhD.
tel. 02/52962325 kl. 110
Tajomníčka ústavu: JUDr. Tatiana Weissová
tel. 52922325, kl. 109
Predsedkyňa vedeckej rady: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
tel. 52962325, kl. 109
Asistentka riaditeľa: Mária Kovačovská
tel. 52961833
Sekretariát: tel. 52961833
fax 52962325

Oddelenia


Oddelenie verejného práva

Vedúci: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
tel. 52962325
Asistentka oddelenia: Mgr. Andrea Škopová
tel. 52962325
Zameranie:

- teória štátu a práva
- právna filozofia
- dejiny štátu a práva
- štátne právo
- správne právo
- medzinárodné právo
- právo verejné
- právo sociálneho zabezpečenia


Oddelenie súkromného práva

Vedúci: Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
tel. 02/52962325 kl. 102
Asistentka oddelenia: Viera Pinčeková
tel. 52962325, kl. 104
Zameranie: - obchodné právo
- občianske právo
- právna ochrana osobnosti
- medicínske právo
- právo hospodárskej súťaže
- medzinárodné právo
- právo súkromné

Oddelenie vedeckých informácií a ostatnej edičnej činnosti

Vedúca: JUDr. Tatiana Weissová
tel. 52926447, 52962325, kl. 109
Asistentka oddelenia: Viera Pinčeková
tel. 52962325, kl. 104
Zameranie: Knižnica
Alžbeta Pelcová
02/52962325, kl. 105

Redakcia časopisu Právny obzor a ostatnej edičnej činnosti

Vedúca: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
tel. 52962325, kl. 109
Zameranie:

- vydávanie časopisu Právny obzor
- vydávanie slovníkov a ostatnej neperiodickej tlače


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET