Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Narodený: 1952 - † 2014
tel.: 02/52961833
Jan.Svidron@savba.sk
č. d. 48

Curriculum Vitae

List of Academic Publications

Účasť v riešených vedeckých projektoch

Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela

Zoznam uspesne vyskolenych doktorandov

Komentár k formuláru "Prehľad výstupov" - hodnotenie uchádzača

Súvisiace stránky:

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/katedry/ustav-pdv

http://www.najpravo.sk/clanky/jan-svidron-situacia-v-oblasti-prava-dusevneho-vlastnictva-je-vzdialena-od-mojich-predstav.html

Stanovisko ku koncepcii vednej politiky 3. OV SAV

Akreditácia Ústavu štátu a práva SAV 2012 - vystúpenie štatutára pred HP-AKOV dna 11.9.2012

Ústav štátu a práva SAV - STANOVISKO pre Radu riadteľov III. oddelenia SAV

ÚŠaP - Strategický výskumný program na roky 2014 – 2020

Ján Švidroň a kolektív Ústavu štátu a práva SAV - Bratislava - 28. 3. 2014 - Posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc.

NOVÉ PUBLIKÁCIE /NEW PUBLICATIONS


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET