Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Výročné správy, akreditácie a bibliografie ÚSAP SAV

Výročné správy

Akreditačný dotazník 2016

  • Anglická verzia - PDF

Akreditačný dotazník 2007

Doplnky a opravy publikačnej činnosti za roky 2003 - 2006

Akreditácia 2003

Dokumenty Akreditácie:

Bibliografia vedeckých výstupov:


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET