Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Riaditelia Ústavu štátu a práva SAV

2014 - Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
2011 - 2014 Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
2011 - Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. - poverený vedením ústavu od 1.1. do 31.3.
2007 - 2010 JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
2003 - 2006 JUDr. Dusan Nikodým, CSc.
2000 - 2002 JUDr. Jozef Vozár, CSc.
1995 - 2000 JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
1989 - 1995 Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
1978 - 1989 Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc.
1978 poverený vedením JUDr. Dušan Kokavec, CSc. (zomrel v r. 1988)
1976 - 1978 JUDr. Ladislav Schubert (zomrel v r. 1990)
1969 - 1976 Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.
1952 - 1969 JUDr. Ladislav Košťa

 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET